ثبت شکایات


شکایات

به منظور ثبت شکایت از فروشگاه اینترنتی هورسان می توانید مراتب ثبت شکایتهای خود را با ما از طریق فرم زیر در میان گذاشته تا مراتب پیگیری آن توسط هورسان تسهیل شود. فروشگاه هورسان پس از بررسی موارد گزارش نسبت به اطلاع مراتب اقدامی به مشتریان به منظور ارتقای همه جانبه مشتری مداری اقدام خواهد نمود.